Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.

БИОТЕК C/S ампули против пълзящи и летящи насекоми 20 мл.

3,90 лв.
С вкл. данък Без включена доставка * Доставка: от 3 до 7 дни
Количество

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ

Начин на употреба:

Препаратът е концентрат. Приготвят се работни разтвори, като се спазват разрежданията дадени по нататък в листовката.

• Препаратът се прилага чрез пръскане.

При обработване на вътрешни помещения, същите се изпразват от хора , домашни животни, домашни любимци.

След обработка помещенията се затварят за 2 - 3 часа, след което се проветряват в продължение на 5 - 6 часа.  

Мерки за първа помощ:

• При контакт с очите: изплакни очите незабавно обилно с вода в продължение на 15 - 20 минути при широко отворени клепачи. Ако дразненето продължава потърси медицинска помощ

• При контакт с кожата: измий замърсения участък със сапун и вода

• При поглъщане: Потърсете незабавно лекарска помощ

• При вдишване: изнесете пострадалия на чист въздух

• Да се ползват лични предпазни средства: работно облекло, защитни очила и ръкавици.

• Да не се пие, яде или пуши по време на работа.

• Да не се вдишват парите.

• След приключване на работа ръцете да се измиват основно със сапун и вода.

Област на приложение:

Инсектицид с остатъчна ефективност за борба с пълзящи и летящи насекоми в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажби на храни, хотели, училища, детски градини, индустриални сгради, складови помещения, паркове, градини, алеи и др.

Концентрация на работния разтвор и разходни норми:

1. закрити повърхности - пълзящи насекоми -  ръчна пръскачка - 100 мл. от препарата до 20 л. вода.

2. закрити повърхности  - летящи насекоми - ръчна пръскачка - 80 мл. от препарата до 20 л. вода.

3. закрити повърхности - летящи насекоми - моторна пръскачка - 20 мл.от препарата до 20 л. вода.

4. открити повърхности-  мухи, комари, акар и др.  - пулверизатор - 45 мл. от препарата до 100 л вода.

5. открити повърхности - мухи, комари акари и др.  - моторна пръскачка - 45 мл. от препарата до 50 л. вода.  

• За хлебарки: 20 л.  работен разтвор / 500 кв.м

• За мухи: 20 л. работен разтвор  / 500  кв.м.

Време за въздействие:

25 минути за мухи, 24 часа за хлебарки.

Брой и продължителност на третиранията:

Третирането може да се повтори след 30 - 45 дни.

Активно вещество: циперметрин - 6,25 об.%, тетраметрин - 1,50 об.%, пиперонилбутоксил - 7,50 об.%.

Други опасни вещества: етанол > 70%.

Съвети за безопасност:

• Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца.

• По време на работа, да не се яде, пие и пуши.

• Да се избягва контакт с очите, те веднага да се измият обилно с вода.

• Да се носи подходящо работно облекло, предпазни средства за очите/ лицето.

• Материалът и неговата опаковка да се третират като опасен продукт.

• Да се съхранява в оригинални опаковки в хладно, сухо и добре вентилирано помещение далече от храни, фуражи, напитки.

170345

Оценки

Напишете вашето мнение

БИОТЕК C/S ампули против пълзящи и летящи насекоми 20 мл.

Напишете вашето мнение