Ние използваме cookie.

Всички най-продавани
  • Изчерпано

Сондажни помпи монтаж

Brand: EVERPRO, OMNIGENA, WASSERKÖNIG, Wilo

Количество
Изчерпано

 

Политика за сигурност

 

Правила за доставка

 

Условия за връщане

Описание

СОНДАЖНИ ПОМПИ

Характерна особеност на сондажните помпи е ограниченият диаметър , което налага получаването на необходимия напор да става за сметка на :

– увеличен брой стъпала,

– увеличаване на честотата на въртене

За добро охлаждане на двигателя от течността фирмите регламентират максимално допустим диаметър на сондажа за конкретния тип помпа .

ВНИМАНИЕ ! При диаметър на сондажа по – голям от регламентирания задължително около помпата да се монтира допълнителен кожух , който принуждава изпомпваната вода да преминава около двигателя със скорост по – голяма от зададената минимална  за да се гарантира охлаждането на двигателя . Ако не се монтира такъв кожух двигателя на помпата прегрява :

– ако има вградена термична защита се изключва от мрежата или се задейства сигнализация ,

– ако няма вградена термична защита има опасност от прегряване и съкръщаване на живота на изолацията .

Ако няма препоръки за максимално допустим диаметър на сондажната тръба или липсва документация с първо приближение максимално допустимият вътрешен диаметър е равен на диаметъра на помпата плюс 40 мм .

Модулни конструкции

При тези помпи помпената и двигателна част на помпения агрегат са отделни модули , които лесно могат да се демонтират и ремонтират поотделно.

ПРЕДИМСТВА

а / лесна подмяна на един от модулите / помпената част или двигателя /,

б / висока надежност на двигателите , които най-често са напълнени с масло или охлаждаща некорозираща течност , което позволява потопяване на двигателя на много по-големи дълбочини / до 350 метра / отколкот    конструкциите моноблок ,

в / позволяват получаване на висок напор

г / двигателите се произвеждат от ограничен брой тясно специализирани фирми , които гарантират високата им надежност .

В инструкцията за експлоатация на конкретната помпа се регламентира  максимално допустимият брой на включванията в час при равномерно включване и изключване . Ако не е посочен регламентиран брой се приема , че е 20 включвания в час .

ВНИМАНИЕ ! При определяне на минималния обем на разширителния съд да се приемат 20 включвания в час.

ВНИМАНИЕ ! При намаляване на обема на въздуха при разширителни съдове с мембрана  и при повреда на аератора на самонапомващите разширителни съдове има опасност от нарастване на броя на включванията и прегряване на двигателя.

ВНИМАНИЕ ! При използване на електронни пресостати за управление на малки сондажни помпи за ограничаване на броя на включванията задължително да се предвиди разширителен съд на изхода след пресостата  с обем по-голям от 20 литра            

Освен тях съществуват и конструкции и с 1 турбина и винтови помпи  , които са предвидени за по-малък дебит!

Система – моноблок : При тези конструкции двигателната и помпена част на помпения агрегат са монтирани в общ корпус като охлаждането на двигателя е през външната повърхност на корпуса.

Насоки за ползване

Електропомпите могат да бъдат използвани за изтеглянето/изсмукването  и разпространението на чиста вода в домашни условия, както следва:

– За изсмукването и  разпределението на вода в домашни инсталации;  Дребно мащабни напоявания, поливане на дворни пространства и градини;

Противопоказания за използване

Електро помпите не могат да се използват за изсмукването на отпадъчни води, съдържащи утайки, пясък; вода, съдържаща киселина или корозивни вещества,  морска вода,  запалими течности или опасни такива. Да не се оставят никога да работят без вода. Да не се използва електрическа помпа за изпразване на водни басейни, при наличието на хора в тях, защото  има опасност от токов удар.

Наличието на пясък във водата ще доведе до износването на механичните уплътнения , попадане на вода в двигателя и неговото необратимо изгаряне !

– Качеството и целостта на кабела – удължител

– В края на операцията, проверете дали  връзката и изолация са направени правилно (проверете изолацията от фаза към земя). След това, проверете електрическите връзки.

– спускайки помпата, удължавайте модулната отвеждаща тръба, вмъквайки анти-възвратен клапан, ако е нужно (диаметърът на тръбата/маркуча за отвеждане на водата трябва да е същият като отворът за отвеждане на помпата) Захранващият кабел ще се закрепи  със скоби.Освен това е препоръчително да инсталирате възвратен клапан  на  изпусквателната  тръба ( не се отнася за всички модели потопяеми помпи)!  Наличието на тези клапани позволява избягване на щети, причинени от водата под налягане,  намаляване хидравличните удари, които се случват веднага след включване или спиране.

След като електрическа помпа се спусне в шахтата, се уверете че тя не опира в дъното. Необходимо е да бъде разположена минимум на 1 м под повърхността и максимум на 1м. над дъното.  Уверете се, че тя винаги е потопена дори и след продължителна работа. Следете динамичнота ниво на водата в сондажа за да не остане помпата на сухо или потопена на по голяма дълбочина от посочената от производителя /ВИЖ ТАБЕЛКАТА НА ПОМПАТА/. При големи разлики м/у диаметъра на помпата и сондажа се поставя охладителна тръба с цел избягване на прегряване на мотора на помпата

Пробно водочерпене и определяне на максималния дебит на сондажа без използване на контролен датчик на динамичното ниво .

Прилага се при малък воден стълб до 6 метра и очакван дебит над 0,7 m3 / h . Задължително на изхода от обсадната тръба да има монтирани „Електронна защина „НУЛЕВ ДЕБИТ “ или Електронен пресостат , които да защитят помпата от работа “ НА СУХО „.

І .1 . При полузатворен кран с контролен манометър се включва помпата и се настройва дебитът да бъде до 5 l / min или 0,3 m3 / h ( контролира се с напълване на бутилка минерална вода 10 l за повече от 2 min или по показанията на водомера ) .

Непрекъснато се следи мътността на изтичащата вода чрез периодично напълване на прозрачна бутилка . Изчаква се един час при бистра вода или до пълно избистряне на водата . Пълното избистряне на водата може да се получи след  продължително промиване над няколко часа .

ВНИМАНИЕ ! През цялото време на пробното водочерпене краят на изходната тръба да бъде монтиран в бутилка от минерална вода за да може да се следи дали не изхвърля въздух – при поява на изхвърлен въздух веднага да се намали дебитът на помпата . При значително намаляване на дебита е възможно помпата да бъде изключена от електронната защита „НУЛЕВ ДЕБИТ “  ( под 2 l /min или 0,12m3 / h ) – тогава се увеличава дебитът дотолкова , че електронната защита да не изключва . При този стабилен минимален дебит се оставя помпата да работи до пълно избистряне на водата .Увеличава се дебитът отново до 5 l / min и ако се появи отново изхвърлен въздух това е признак , че дебитът на сондажа е малък и нивото на водата е достигнало отворите на засмукване на помпата и директно захранване на сградата е невъзможно .  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се налага монтиране на междинен резервоар , а дебитът на помпата трябва да бъде възможно най-малък . Постепенно се намалява дебитът докато спре изхвърлянето на въздух , записват се показанията на манометъра и дебита и се блокира положението на ръкохватката  на крана – това е максималния дебит на сондажа . В този случай задължително се налага демонтиране на помпата и  монтиране на блокировка с „НИВОРЕЛЕТА“ с три електрода или съответно табло с вградено нивореле .

І . 2. При напълно избистрена вода се увеличава дебитът до 10 l / min или 0,6 m3/ h и се следи непрекъснато мътността на водата – ако се забележи значително размътване се намалява дебитът така , че количеството пясък да не надхвърля 150 g / m3 , изчаква се до избистряне и  се увеличава дебита до 0,6 m3/ h .

ВНИМАНИЕ ! При поява на изхвърлен въздух се ограничава дебитът  докато спре да изхвърля въздух , записват се показанията на манометъра и дебита и се блокира ръкохватката на крана с манометъра .При дебит под0,7 m 3/ h  директно водоснабдяване на сградата е невъзможно и се налага използване на междинен резервоар .

І . 3 . При следващо избистряне се увеличава стъпално дебита с по 0,3 m 3/ h  до :

                   – получаване на напълно бистра вода и стабилно водоподаване при напълно отворен кран с манометъра- това е идеалния случай при който дебитът на сондажа е по-голям от максималния дебит на сондажната помпа и не е необходимо монтиране на “ НИВОРЕЛЕ „.

–  поява на изхвърлен въздух .Тогава се ограничава дебитът  докато помпата спре да изхвърля въздух , записват се показанията на манометъра и дебита и се блокира ръкохватката на крана с манометъра . В този случай дебитът на сондажа е по-малък от дебита на помпата и е желателно монтиране на „НИВОРЕЛЕ “ с три електрода , което да изключва помпата при спадане на нивото на водата до нивото на помпата

Електронната защита от работа „НА СУХО “ да се използва само като дублираща ,тъй като тя не може да защити помпата при дебити на сондажа над 120 l / h .

                   ВНИМАНИЕ ! При експлоатация на помпата без монтирано  „НИВОРЕЛЕ „, ако се забележи изхвърляне на въздух , да се намали дебита на помпата чрез притваряне на сферичния кран с манометъра .

Пробно водочерпене и определяне на максималния дебит на сондажа с използване на контролен датчик на динамичното ниво .

                   Прилага се при воден стълб над 6 метра над нивото на монтиране на помпата , при очакван малък дебит и когато има монтирана защита с „НИВОРЕЛЕ “ или таблото за управление е с вградено  „НИВОРЕЛЕ “ .

Най-лесно  контролен датчик се изработва от част от  детски цилиндричен латексов балон в който се насипва едра речна баластра около 200 грама,  надува се толкова , че да плува от 2  до 3 см от мястото на завързване с  капронов конец  / от тези , които се използват от зидарите за нивелиране/. Дължината на капроновия конец трябва да достига до помпата като предварително се проверява здравината му .

ІІ.1.Преди монтиране на помпата върху  капроновия конец се маркира  нивото на горния край на монтираната помпа с КРАЕН  маркер  на разстояние от контролния датчик равно на дължината на вертикалната основна тръба .

ІІ.2. При неработеща  монтирана помпа  се спуска бавно контролния датчик  докато достигне повърхността на водата  При достигане на повърхността на водата с леко повдигане и спускане се проверява СТАТИЧНОТО ниво – чува се характерно пляскане по повърхността на водата . При това положение се завързва ПЪРВИ маркер на конеца / червен конец или пластмасов маркер с характерен цвят /  – това еСТАТИЧНОТО ниво на водата в сондажа .

ІІ.3.Изважда се контролния датчик  и се измерва СТАТИЧНОТО ниво от ПЪРВИ маркер до контролния датчик / полезен обем на сондажа / и се записва .

ІІ.4.Пуска се контролния датчик  да плува във водата , сферичният кран се притваря и се включва помпата  да  работи  с  дебит до    5 l / min     или      0,3 m3/h .

Дебитът се определя по контролния водомер или ако няма такъв се определя времето за пълнене на бутилка от минерална вода 10 литра да бъде над 2 минути .Оставя се да работи около 30 минути и непрекъснато се контролира има ли пясък или мътилка и се следи придвижването на  крайния маркер към ръба на обсадната тръба . Ако се появи  пясък и мътилка  да се намали дебита докато се намали мътността  и се оставя да работи дълго време , докато се избистри напълно като се следи намаленият дебит  да не  задейства защитата „НУЛЕВ ДЕБИТ „.След пълно избистряне се възстановява дебитът от 5 l / min или 0,3 m3/ h .

Дебитът се намалява и ако :

– нивото на водата спадне до  помпата и  КРАЙНИЯ контролен маркер  стигне до ръба на обсадната тръба ;

– се задейства  „НИВОРЕЛЕ “ и изключи помпата .

Намалява се дебитът чрез притваряне на крана с манометъра , изчаква се да се включи помпата и се следи нивото като се изтегля контролния датчик така , че крайния  маркер да бъде поне на 4m над края на обсадната тръба и се следи непрекъснато придвижването  му към края и . Намаленият дебит  да не  задейства защитата „НУЛЕВ ДЕБИТ „. Ако при зададения дебит нивото спадне толкова , че контролния датчик да изтегли крайния маркер да остане устойчиво на 0,5 до 1 m от ръба на обсадната тръба това е максималния дебит на сондажа – демонтира се ръкохватката на крана с манометъра и се записва получения дебит . Оставя се да работи при това положение поне 2 часа и ако водата продължава да бъде бистра се започва нормална експлоатация .

След пълното избистряне при зададения  дебит  се проверява нивото на водата . Ако нивото  не е спаднало до крайния маркер   на конеца се монтира нов маркер.

ІІ.5. Увеличава се дебитът с  0,3 m3/ h и при непрекъснат контрол на мътността и положението накрайния маркер се извършват манипулациите описани в т.ІІ.4 . След пълно избистряне при новия дебит , ако крайния маркер не е достигнал ръба на тръбата  на конеца , се монтира следващ маркер .

ІІ.6. Извършват се манипулациите по т.ІІ.5  докато :

– кранът с манометъра се отвори напълно и нивото на водата остане над нивото на помпата – тогава дебитът на сондажа е по- голям от дебита на помпата и контролният маркер не достига до ръба на обсадната тръба . Монтираната помпа може да се използва с целия си капацитет без опасност да свърши водата в сондажа .

– крайния маркер достигне ръба на обсадната тръба или изключи  „НИВОРЕЛЕ „.Тогава се изпълнява т.ІІ.4 . След намаляване на дебита и непрекъсната работа без прекъсване повече от 2 часа се блокира или демонтира ръкохватката на крана и помпата е готова за по-нататъшна експлоатация .

– изважда се контролния датчик с маркеритеи се съхранява за бъдещ контрол на сондажа.

         Подробно вижте :Наредба №2 от 22.03.20005 г. за проектиране,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи    ( ДВ бр.34 от 19.04.2005 г.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

    Електрически връзки

Внимание: за свързване към електрическо захранване, захранващият кабел отговаря на стандартите IEC; при свързването обърнете внимание на  захранващото напрежение и броя на фазите.

Системата трябва да бъде ефективно заземена в съответствие със стандартите на страната, в която се използва електрическа помпа, отговорността се носи от техника или монтажника!

Електрическа помпа  да се задвижва от електрически панел с превключвател, предпазител и 0,03А защита разлика.

За удължаване или смяна на захранващия кабел се свържете с оторизиран сервизен център – виж избор на кабел!

Да се постави защита за ниско напрежение (консултация със специалист по токови и напреженови защити )

Избор на тип и сечение на захранващия кабел .

По правило да се спазват препоръките и предложения кабел от производителя на помпата .Ако няма фирмени препоръки да се изпозват кабели с неопренова , каучукова или винилитова изолация  като надежността спада по реда на изброяването .

ВНИМАНИЕ ! Спадът на напрежение на клемите на двигателя при номинален режим не трябва да надвишава 4%.Ориентировъчно могат да се използват таблици с допустима дължина на кабела при зададено сечение и дадена мощност на двигателя .За монофазни потопяеми помпи с кондензатор изнесен на повърхността / монтиран в таблото за управление /допустимите дължини на кабели  са дадени в таблица  за допустим спад на напрежение 4 %.

мощност,kw

1 ~ 230V

4х1,5mm2 4х2,5mm2 4х4mm2 4х6mm2 4х10mm2 In[A]
0,37 111 185 295 440 723 4
0,55 80 133 211 315 518 5,8
0,75 58 96 153 229 377 6,5
1,1 48 79 127 190 190 7,3
1,5 34 57 92 137 228 10,2
2,2 43 68 102 169 12

 

Удължаване на кабел

При дължина на захранващият кабел по-голяма от стандатната ( предвидена от производителя ), удължението да се направи с кабел който има сечение поне с 1кв. мм  по-голям диаметър на всяко жило

СТАРТ И РАБОТА

Поставете щепсела в контакта или активирайте прекъсвача: електрическа помпа започва да работи, когато електрическа помпа засмуче вода до минималното ниво, изключете захранването.

-Преди започване на всяко техническо обслужване, изключете щепсела и / или изключете прекъсвача.

-Електрическа помпа трябва да бъдат демонтирана само от квалифициран персонал. В противен случай гаранцията се анулира. Това се отнася в еднаква степен за интервенции на ремонт и / или преместване.

Електрическа помпа е проектирана да работи във ясна и чиста вода, с вариации на входното напрежение ток от ± 5% от номиналната стойност. При тези условия електрическа помпа не изисква специална поддръжка. Препоръчително е да се проверява  от време на време, за да се гарантира, че скоростта на потока, налягането и консумация на ток е в рамките на допустимите граници. Спадането на налягането   показва износване на хидравличните части на електропомпата. Консумацията на ток над допустимата граница показва наличието на вредно триене в двигателя и в електрическата помпа.

Проверете състоянието на захранващия кабел, ако е повреден, свържете се с най-близкия дистрибутор или сервиз.

Подробности за продукта

Техническо описание

Вид
Водна помпа
Сондажна помпа
В следната категория има още 8 продукта:

Референция: 148931

Дренажна помпа SP 550 – AUTO

(0)

Мощност: 550 WМаксимален дебит: 195 л./мин.Максимална дълбочина на потапяне: 7 м.Максимална височина на разтоварване: 7 м.Максимална големина на примесите: 25 мм.Дължина на кабел: 5 м. Гаранция:– 12 месеца за юридически лица– 24 месеца за физически лица Произход: Полша

Цена 148,00 лв.
Още
В наличност
Коментари (0)

Последвайте ни във Facebook